Puławy

Zarząd Koła Terenowego nr 2 przy Oddziale Łódzkim Stowarzyszenia Elektryków Polskich tradycyjnym zwyczajem w drugim kwartale roku organizuje wyjazd techniczno – turystyczny w ramach cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. W tym roku będzie to region lubelsko – zamojski. W programie przewidziano  m. in. zwiedzanie Puław, Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Lublina, Zamościa, Zwierzyńca, Szczebrzeszyna, Lubartowa. Wyjazd planowany jest 25 – 27 kwietnia 2020r. Element techniczny wyjazdu obejmie obiekt/y PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. Odpłatność dla członka SEP – 100 zł.

Do uczestnictwa w powyższym wyjeździe zapraszamy Członków Koła Terenowego nr 2 oraz Członków pozostałych Kół. Z racji ograniczonej liczby miejsc, o udziale w wyjeździe decydować będzie kolejność zgłoszeń. Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w wyjeździe wraz z podaniem nr PESEL, adresu stałego miejsca zamieszkania oraz dokonania wpłaty odpowiedniej kwoty do dnia 16 marca 2020r. do Kol. Anny Grabiszewskiej pod numer tel.: (42) 632 90 02; (42) 630 94 74; 606 527 022 lub na adres email: a.grabiszewska@seplodz.pl
Czytaj więcej