Adam Łuniewski – Prezes Koła
Ewa Potańska – członek Zarządu Koła
Mieczysław Balcerek – członek Zarządu Koła
Andrzej Gorzkiewicz – członek Zarządu Koła
Andrzej Potański – członek Zarządu Koła

Komisja Rewizyjna:
Adam Pawełczyk – Przewodniczący
Piotr Diehl – z-ca Przewodniczącego
Mariola Rynkiewicz – sekretarz