Zarządy Kół Terenowych nr 1 i nr 2 oraz PGE Dystrybucja przy Oddziale Łódzkim SEP zapraszają koleżanki i kolegów swoich kół na WSPÓLNE SPOTKANIE WIGILIJNE, które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 (czwartek) w sali  restauracji SATYNA przy pl. Komuny Paryskiej. Rozpoczęcie spotkania o godz. 17.00. Odpłatność wynosi 45zł za osobę z opłaconymi na bieżąco składkami SEP (za rok 2021 i poprzednie).
Zgłoszenia i wpłaty przyjmowane są w biurze Oddziału Łódzkiego SEP do dnia 23 listopada 2022. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc uwzględniona zostanie kolejność zgłoszeń i uiszczenie wpłaty.
Program techniczny zapewni firma LUXON sp. z o.o. z siedzibą w Krępicach, która specjalizuje się w profesjonalnych systemach oświetleniowych LED.

Serdecznie zapraszamy

Prezesi kół:

Terenowego nr 1 – Przemysław Urbanek
Terenowego nr 2 – Małgorzata Höffner
PGE Dystrybucja – Ewa Potańska.

Kontakt:  tel. 42 630 90 02, 42 630 94 74, 607 527 022, e-mail: sep@seplodz.pl

Jak co roku członkowie SEP pamiętali o swoich kolegach i koleżankach którzy odeszli „na wieczną służbę”. Na kilka dni przed 1.11.2022 r. przedstawiciele nie tylko Koła Terenowego KT2 przy Zarządzie OŁ SEP zapalili symboliczny znicz pamięci na grobach kolegów.

 

 

 

 

 

W dniu 24 października 2022r. (poniedziałek) odbyło się otwarte zebranie Koła SEP przy PGE Dystrybucji SA Oddział Łódź. Na zebraniu p. Zdzisław Sobczak wygłosił prelekcję na temat: „Eksploatacja wybranych urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe” w nawiązaniu do normy PN-70 C-84900.

W zebraniu wzięli udział m.in. przedstawiciele naszego koła KT2.

W dniach 02 – 04 października 2022r. odbył się po 2-letniej przerwie, kolejny wyjazd z cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie” zorganizowany staraniem członków naszego koła. Trasa wycieczki przebiegała z Łodzi przez Płock i Brodnicę do Olsztyna, w którym był pierwszy cel technicznej eskapady – zabytkowa elektrownia wodna „ŁYNA” zbudowana w latach 1907 – 1914, z działającymi do dnia dzisiejszego turbinami Kaplana z 1927r. W drodze powrotnej złożyliśmy wizytę w Nidzicy w Ośrodku Szkoleniowo-Badawczym firmy Wiśniewski, gdzie zaprezentowano nam nowoczesne technologie budowy i naprawy linii napowietrznych nN, SN jak i WN z wykorzystaniem helikoptera oraz układania kabli metodą WATUCUB. Program techniczny uzupełniło zwiedzanie zabytków Płocka, Brodnicy, Olsztyna, Nidzicy i Przasnysza wzbogacone wiedzą historyczną przekazaną przez przewodników.
Wyjazd został zorganizowany przy ogromnej pomocy Pani Dyrektor Biura Oddziału Łódzkiego SEP Anny Grabiszewskiej i dofinansowany przez Oddział Łódzki SEP, za co bardzo dziękujemy. Wielu członków Koła Terenowego nr 2 uczestniczyło w przygotowaniu i realizacji tego przedsięwzięcia, w którym wzięły udział także osoby z 7 łódzkich kół.

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 13 – 15 września 2022r. 18 osób z naszego koła uczestniczyło w zorganizowanym przez Zarząd Oddziału Łódzkiego SEP wyjeździe szkoleniowym na Targi „ENERGETAB 2022” do Bielska Białej.
Zgodnie z tradycją w dniu wyjazdu zrealizowany był program zwiedzania znajdujących się po drodze obiektów – masztu radiostacji Gliwickiej, zespołu pałacowo-parkowego Pławniowicach oraz ogrodów Kapias w Goczałkowicach Zdroju.
Dzień drugi wypełniony był zwiedzaniem Targów, nawiązywaniem kontaktów z firmami, zapoznaniem się z ofertami wystawców i nowych technologii. Wieczorem przeprowadzony został konkurs pod hasłem „Zadbaj o swoją przyszłość” dla młodzieży uczestniczącej w wyjeździe. Dzień zakończyło spotkanie integracyjne.
Wyjazd uwieńczony został poznaniem historii Śląska Cieszyńskiego w oparciu o historię miasta Cieszyn.

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 08.09.2022r. w oddziale Łódzkim SEP odbyło się zebranie szkoleniowe Koła Terenowego nr 2. Zebranie było podzielone na trzy części: informacje ogólne koła, prezentacja kol. H. Aniołczyk – Dzień Energetyki oraz kol. P. Gorzkiewicza – na temat przepisów, problemów oraz błędów przy montażu systemów fotowoltaicznych.

 

 

 

Zarząd Koła Terenowego nr 2 przy Oddziale Łódzkim SEP serdecznie zaprasza członków i sympatyków SEP do wzięcia udziału w wyjeździe szkoleniowym do Olsztyna w dn. 02 – 04 października 2022r. organizowanych w ramach cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. W Programie zwiedzanie hydroelektrowni (elektrowni wodnej) „Łyna” lub „Brąswald” oraz wizyta w Ośrodku szkoleniow0-badawczym Wiśniewski Nidzica.
Zgłoszenia uczestnictwa u kol. A. Grabiszewskiej w godz. pracy biura Oddziału do dn. 26 sierpnia 2022r. Bliższe informacje tutaj.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki organizuje w dn. 13 – 15 września 2022r. wyjazd szkoleniowy na 35 Międzynarodowe Targi Bielskie ENERGETAB 2022 e Bielsku-Białej. Zgłoszenia uczestnictwa u kol. A. Grabiszewskiej w godz. pracy biura Oddziału. Szczegóły program tutaj.

W dniu 14 czerwca 2022 r. Delegaci naszego koła uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Oddziału Łódzkiego SEP. Podczas obrad przyjęto sprawozdania ustępujących władz Oddziału oraz dokonano wyboru Prezesa Oddziału, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na kolejną kadencję. Wybrano również delegatów Oddziału na WZD, które odbędzie się we wrześniu 2022 r. w Bydgoszczy. Zasłużonych członków SEP uhonorowano odznaczeniami. Z naszego koła Adam Pawełczyk został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową SEP, a Karol Adamiak otrzymał medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego. Walne Zgromadzenie ustanowiło medal „Za zasługi dla Oddziału Łódzkiego SEP”. Skład władz i fotorelacja znajdują się na stronie O/Łódzkiego.

 

 

 

10 czerwca 2022r. (piątek) na terenie Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi (ul. Rogowska 26) odbył się PIKNIK SEP w który brali udział m.in. członkowie Koła Terenowego nr 2. Piknik rozpoczął się o godz. 17 00 i trwał do późnych godzin wieczorowych. Oprócz części oficjalnej, różnych dyskusji, wspomnień, rozmów były także konkursy zorganizowane przez Studenckie koło SEP oraz pożegnalne ognisko  z kiełbaskami. Humory dopisywały.