plan

Koło Terenowe nr 2 przy Oddziale Łódzkim przedstawia plan pracy na rok 2020:

 1. Zebranie Członków SEP KT nr 2 przy OŁ SEP   – 1 x półrocze ( połączone z wykładem – terminy do ustalenia):
  – Wykład Kol. Karola Adamiaka ( “DDD Karol Adamiak” )
  – Wykład Kol. E. Januszkiewicza ( “edjan” )
 2. Zebranie Zarządu KT nr 2 przy OŁ SEP              – 1 x kwartał ( sprawy bieżące, tematyka Zebrania Członków KT nr 2, inne – terminy do ustalenia)
 3. Uczestnictwo w wycieczkach:
  – Techniczno-krajoznawcza “Cudze chwalicie, swego nie znacie” (Lublin, Kazimierz Dolny, Zamość)
  – termin                         – 25-27 kwiecień 2020r.
  – liczba uczestników         – ok. 50 osób
 4. Techniczna “Dywilan w Łodzi”                    – 1 kwartał ( termin do ustalenia)
 5. Techniczna “Energetyka MPK w Łodzi”        – 3 kwartał ( termin do ustalenia )
 6. Organizowane przez inne Koła SEP:
  – Energetab’2020                         – wrzesień 2020r.
  – Energetix’2020                          – listopad 2020r.

Powyższy plan pracy KT nr 2 został przyjęty na spotkaniu Członków KT nr 2 w dniu 14.11.2019r.

Adam Łuniewski  – Prezes KT nr 2 przy OŁ

Na zebraniu Koła Terenowego nr 2 Prezes p. Adam Łuniewski przedstawił plan pracy koła na 2019r.:
1. Wycieczka z cyklu “Cudze chwalicie, swego nie znacie” do firmy RELPOL SA
2. Uczestnictwo w targach:
– Energetab 2019 Bielsko Biała (wrzesień 2019)
– Energetix 2019 Lublin (listopad 2019)
– wizyta w Elektrowni Łaziska
3. Rajd Energetyka 2019 (wrzesień 2019)
4. Zebrania w KT 2:
– wykład kol. Haliny Aniołczyk
– pokaz serwisowej linii kablowej w PGE Dystrybucja Oddział Łódź
– wykład kol. Radosława Kowalczyka
– wykład kol. Karola Adamiaka

Powyższy plan pracy KT2 został przyjęty na spotkaniu KT2 w dniu 30.01.2019r.