20 grudnia (piątek) 2019r. w siedzibie SEP odbyło się Wigilijne Spotkanie opłatkowe członków Kół Terenowych nr 1 i nr 2. Spotkanie składało się z dwóch części – prezentacja firmy Elit którą poprowadziła p. Alicja Kicińska oraz spotkania wigilijnego które zostało poprowadzone przez prezesów kół p. A. Łuniewski oraz p. P. Urbanek. W spotkaniu wzięło udział 40 osób z obu kół. Oprócz symbolicznego opłatka były pierogi, groch z kapustą oraz ryba. Wzajemne rozmowy, wymiana doświadczeń trwały do późnych godzin nocnych.