Koleżanki i Koledzy
Zarządy Kół Terenowych nr 1 i nr 2 mają zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów na Spotkanie Wigilijne Kół nr 1 i nr 2 przy Oddziale Łódzkim SEP które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019r. (piątek)  w sali nr 202 w siedzibie SEP.
Początek spotkania – godz. 17 00.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia do dnia 10 grudnia 2019r.
UWAGA:
Z racji ograniczonej liczby miejsc uwzględniona zostanie kolejność zgłoszen oraz uiszczenie składek członkowskich za ro 2018 i poprzednie(nie dotyczy członków przyjętych w roku 2019).
KONTAKT:
tel: 42 632 90 02, 42 630 94 74, 607 527 022
Email: sep@seplodz.pl