W tym szczególnym roku, pełnych niespodzianek, zdominowanego przez pandemię, Zarząd Koła Terenowego nr 2 przy Oddziale Łódzkim Stowarzyszenia Elektryków Polskich, pragnie kolegom i koleżankom z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, złożyć najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, szczęścia i pomyślności oraz samych sukcesów w Nowym Roku 2021.

Szanowni Koledzy i Koleżanki, tegoroczne Święta Wielkanocne przypadają w niełatwym okresie dla nas wszystkich. Czas ten nie sprzyja spotkaniom, dlatego też przekazuję Wam serdeczne życzenia świąteczne.

Życzę Kolegom i Koleżankom, aby nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego były dla Was czasem refleksji i radości z rzeczy najprostszych. Niech staną się źródłem otuchy i nadziei, niech przyniosą Wam wiele szczęścia i życzliwych, codziennych uśmiechów, tak byście z ufnością spoglądali w przyszłość.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych!

Prezes Koła Terenowego Nr 2 przy OŁ SEP
Adam Łuniewski wraz z zarządem.

Członkowie Koła Terenowego Nr 2 – uczestnicy wyjazdu.
Z uwagi na dzisiejszą decyzją Rządu RP dot. koronawirusa, po konsultacjach z Członkami Zarządu KT nr 2 przy OŁ SEP odwołuje wyjazd  do Lublina i okolic, planowany na dzień 25-27.04.2020r.
Czy i kiedy nastąpi wyjazd w innym terminie zostaną Państwo powiadomieni w późniejszym terminie.
Zwrot wpłaconych pieniędzy możliwy jest od piątku (13.03.2020r) po uprzednim uzgodnieniu z kol. Anną Grabiszewską.
Z przykrością o powyższym informuje w imieniu Zarządu KT nr 2
Adam Łuniewski – Prezes KT nr 2

01 lutego 2020r. w „Dworze Artusa” odbył się kolejny „Bal elektryka”.
Bal trwał od 19 00 do 4 00 rano następnego dnia. Udział w nim wzięli członkowie SEP, m.in członkowie koła terenowego nr 2. Uwieńczeniem balu był konkurs na muzykę filmową w której wzięły udział dwie drużyny po pięć osób.

 

 

 

 

 

Zarząd Koła Terenowego nr 2 przy Oddziale Łódzkim Stowarzyszenia Elektryków Polskich tradycyjnym zwyczajem w drugim kwartale roku organizuje wyjazd techniczno – turystyczny w ramach cyklu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. W tym roku będzie to region lubelsko – zamojski. W programie przewidziano  m. in. zwiedzanie Puław, Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Lublina, Zamościa, Zwierzyńca, Szczebrzeszyna, Lubartowa. Wyjazd planowany jest 25 – 27 kwietnia 2020r. Element techniczny wyjazdu obejmie obiekt/y PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin. Odpłatność dla członka SEP – 100 zł.

Do uczestnictwa w powyższym wyjeździe zapraszamy Członków Koła Terenowego nr 2 oraz Członków pozostałych Kół. Z racji ograniczonej liczby miejsc, o udziale w wyjeździe decydować będzie kolejność zgłoszeń. Prosimy o telefoniczne zgłaszanie udziału w wyjeździe wraz z podaniem nr PESEL, adresu stałego miejsca zamieszkania oraz dokonania wpłaty odpowiedniej kwoty do dnia 16 marca 2020r. do Kol. Anny Grabiszewskiej pod numer tel.: (42) 632 90 02; (42) 630 94 74; 606 527 022 lub na adres email: a.grabiszewska@seplodz.pl
Czytaj więcej

20 grudnia (piątek) 2019r. w siedzibie SEP odbyło się Wigilijne Spotkanie opłatkowe członków Kół Terenowych nr 1 i nr 2. Spotkanie składało się z dwóch części – prezentacja firmy Elit którą poprowadziła p. Alicja Kicińska oraz spotkania wigilijnego które zostało poprowadzone przez prezesów kół p. A. Łuniewski oraz p. P. Urbanek. W spotkaniu wzięło udział 40 osób z obu kół. Oprócz symbolicznego opłatka były pierogi, groch z kapustą oraz ryba. Wzajemne rozmowy, wymiana doświadczeń trwały do późnych godzin nocnych.

 

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Zarząd Koła Terenowego nr 2 przy Oddziale Łódzkim Stowarzyszenia Elektryków Polskich, składa serdeczne życzenia: zdrowia, szczęścia i pomyślności oraz samych sukcesów w Nowym Roku 2020.

Koleżanki i Koledzy
Zarządy Kół Terenowych nr 1 i nr 2 mają zaszczyt zaprosić Koleżanki i Kolegów na Spotkanie Wigilijne Kół nr 1 i nr 2 przy Oddziale Łódzkim SEP które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019r. (piątek)  w sali nr 202 w siedzibie SEP.
Początek spotkania – godz. 17 00.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przyjęcia zaproszenia do dnia 10 grudnia 2019r.
UWAGA:
Z racji ograniczonej liczby miejsc uwzględniona zostanie kolejność zgłoszen oraz uiszczenie składek członkowskich za ro 2018 i poprzednie(nie dotyczy członków przyjętych w roku 2019).
KONTAKT:
tel: 42 632 90 02, 42 630 94 74, 607 527 022
Email: sep@seplodz.pl

Koło Terenowe nr 2 przy Oddziale Łódzkim przedstawia plan pracy na rok 2020:

 1. Zebranie Członków SEP KT nr 2 przy OŁ SEP   – 1 x półrocze ( połączone z wykładem – terminy do ustalenia):
  – Wykład Kol. Karola Adamiaka ( “DDD Karol Adamiak” )
  – Wykład Kol. E. Januszkiewicza ( “edjan” )
 2. Zebranie Zarządu KT nr 2 przy OŁ SEP              – 1 x kwartał ( sprawy bieżące, tematyka Zebrania Członków KT nr 2, inne – terminy do ustalenia)
 3. Uczestnictwo w wycieczkach:
  – Techniczno-krajoznawcza “Cudze chwalicie, swego nie znacie” (Lublin, Kazimierz Dolny, Zamość)
  – termin                         – 25-27 kwiecień 2020r.
  – liczba uczestników         – ok. 50 osób
 4. Techniczna “Dywilan w Łodzi”                    – 1 kwartał ( termin do ustalenia)
 5. Techniczna “Energetyka MPK w Łodzi”        – 3 kwartał ( termin do ustalenia )
 6. Organizowane przez inne Koła SEP:
  – Energetab’2020                         – wrzesień 2020r.
  – Energetix’2020                          – listopad 2020r.

Powyższy plan pracy KT nr 2 został przyjęty na spotkaniu Członków KT nr 2 w dniu 14.11.2019r.

Adam Łuniewski  – Prezes KT nr 2 przy OŁ

Zarząd Koła ma zaszczyt zaprosić na zebranie Członków Koła Terenowego nr 2 przy Oddziale Łódzkim Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Termin zebrania – 14 listopad 2019 r. (czwartek)
Początek zebrania – godz. 17.00
Miejsce spotkania – sala 202, gmach NOT, Plac Komuny Paryskiej 5 w Łodzi
Porządek zebrania
1. Sprawy organizacyjne.
2. Prelekcja Kol. Wojciecha Dziwisza pt.: „Elektromobilność – aspekty techniczne i prawne”.
Serdecznie zapraszam

Prezes
Koła Terenowego Nr 2 przy OŁ SEP
Adam Łuniewski